Program

Program konferencji
VI Warszawskie Spotkania Diabetologiczne

Co nowego w diabetologii w roku 2012?
Warszawa 27.10.2012


7.30-8.30 – Rejestracja uczestników


8.30 – Otwarcie konferencji

Prof. zw. dr hab. med. Waldemar Karnafel

 

Sesja 1: Cukrzyca - nowe ujęcia, metody i zalecenia w praktyce, prewencji i leczenia.

Przewodniczący sesji: prof. zw. dr hab. med. Jan Tatoń, prof. dr hab. med. Anna Czech

 

8.35-9.05 Zalecenia dotyczące nowych możliwości intensywnej i planowej prewencji chorób sercowo-naczyniowych u osób z cukrzycą, otyłością i zespołem metabolicznym (Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne 2012/2013).

Prof. dr hab. med. Anna Czech, dr med. Zofia Szczeklik-Kumala

 

9.05-9.35 Jak nowe zalecenia (2012) American Diabetes Association (ADA) oraz Europen Association for Study of Diabetes (EASD) dotyczące leczenia cukrzycy typu 2 ulepszają opiekę diabetologiczną.

Prof. zw. dr hab. med. Jan Tatoń, dr med. Małgorzata Bernas, dr med. Roman Łaz


9.35-9.50 Postępy insulinoterapii a jakość życia osób z cukrzycą.

Dr med. Łukasz Hak

 

9.50-10.15 Udar mózgu u osób z cukrzycą - epidemiologia oraz postępy prewencji i leczenia

Dr med. Małgorzata Bernas, dr med. Zofia Szczeklik-Kumala, dr med. Paweł Luźniak, dr med. Marek Kowrach


Sesja 2: Postępy leczenia farmakologicznego cukrzycy typu 2.

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. med. Józef Drzewoski, prof. dr hab. med. Edward Franek


10.15-10.45 Pochodne sulfonylomocznika - czy naprawdę muszą zejść ze sceny?

Prof. dr hab. med. Józef Drzewoski


10.45-11.15 Metformina długodziałająca - jeden krok dalej w leczeniu cukrzycy.

Prof. dr hab. med. Edward Franek


11.15-11.45 Nowe leki w cukrzycy typu 2 - ich działanie realne i potencjalne.

Dr hab. med. Mariusz Jasik


11.45-12.00 Przerwa na kawę


Sesja 3: Indywidualizacja postępowania u chorych na cukrzycę.

Przewodniczący sesji: dr hab. med. Mariusz Jasik, dr med. Krzysztof Dęmbe


12.00-12.30 Indywidualizacja leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę.

Dr med. Ewa Janeczko-Sosnowska


12.30-13.00 Kontrowersje w leczeniu otyłości.

Dr med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska


13.00-13.30 Cukrzyca u osób w wieku podeszłym: czy cele i metody terapeutyczne są podobne jak w młodszych grupach?

Dr med. Krzysztof Dęmbe

 

13.30-14.00 Kobiety z cukrzycą w ciąży.

Dr med. Agnieszka Niebisz-Cieślak

 

14.00-14.30 Poczęstunek


Sesja 4: Cukrzyca a nowotwory.

Przewodniczący sesji: prof. zw. dr hab. med. Waldemar Karnafel, dr hab. med. Paweł Piątkiewicz


14.30-15.00 Patogeneza chorób nowotworowych w otyłości i cukrzycy.

Dr hab. med. Paweł Piątkiewicz

 

15.00-15.30 Leczenie stosowane w cukrzycy a nowotwory

Prof. zw. dr hab. med. Waldemar Karnafel

 

15.30 Zakończenie konferencji


  • Sesja I jest pod patronatem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii II Wydziału Lekarskiego WUM oraz Towarzystwa Edukacji Terapeutycznej
  • Prof. dr hab. med. Józef Drzewoski: Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Prof. dr hab. med. Edward Franek: Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie
  • Dr hab. med. Paweł Piątkiewicz: Katedra i Klinikia Chorób Wewnętrznych i Diabetologii II Wydziału Lekarskiego WUM
  • Organizator: Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM